Powstanie przeciw Zakonowi Krzyżackiemu: Toruń zapoczątkował konflikt w Prusach

Wybuch powstania Stanów Pruskich przeciw Zakonowi Krzyżackiemu w Prusach. Na ziemi chełmińskiej walki zapoczątkował Toruń. Tego dnia zaciężni w służbie Związku Pruskiego przerzucili przez bramę zamku listy wypowiednie.  Następnego dnia wezwano krzyżacką załogę do kapitulacji. Komtur toruński Albrecht Kalb poprosił o dzień zwłoki, lecz prośbę tę odrzucono i przystąpiono do ataku. Zamek ostrzeliwany z dział skapitulował 8 lutego, niedługo potem został przez mieszczan zburzony.

Skip to content