Powstanie komitetu "Zemsta Ludu".

Po upadku powstania listopadowego (1830-1831) Joachim Lelewel i płk. Józef Zaliwski – działacze niepodległościowi założyli na emigracji tajną organizację „Zemsta Ludu”. Jej celem było zorganizowanie zbrojnej wyprawy do Królestwa Polskiego i wzniecenie rewolucji. Akcja ta miała być skoordynowana z podobnymi działaniami w innych częściach Europy. Ostatecznie w 1833 r. nieliczne grupki spiskowców pod dowództwem płk. Zaliwskiego przedostały się do Królestwa Polskiego, licząc na wywołanie zbrojnego powstania, jednak policja rosyjska i austriacka szybko rozbiła partyzantkę, a Zaliwski został osadzony w austriackim więzieniu.

Skip to content