Powstańcy wielkopolscy pod wodzą gen. Ludwika Mierosławskiego zdobyli w nocnym szturmie z 7 na 8 maja 1848 r. Kcynię, bronioną przez kompanię piechoty pruskiej. Ponieważ miasto nie zostało otoczone przez powstańców, Prusakom udało się wycofać. Polacy wzię

Powstańcy wielkopolscy pod wodzą gen. Ludwika Mierosławskiego zdobyli w nocnym szturmie z 7 na 8 maja 1848 r. Kcynię, bronioną przez kompanię piechoty pruskiej. Ponieważ miasto nie zostało otoczone przez powstańców, Prusakom udało się wycofać. Polacy wzięli do niewoli tylko 10 żołnierzy oraz zdobyli kilkadziesiąt karabinów.

Skip to content