Potyczka pod Trembowlą.

Latem 1524 r. spadł na południowo-wschodnie ziemie polskie najazd tatarsko-turecki. Najeźdźcy dokonali spustoszeń i uprowadzili liczny jasyr. Szczupłe siły polskie próbowały ścigać Turków, ale bez powodzenia. Jednym z nielicznych sukcesów była potyczka pod Trembowlą, w której marszałek nadworny koronny Piotr Kmita, dowodzący oddziałem jazdy nadwornej, pobił część wycofujących się wojsk tureckich podczas przeprawy przez Seret. Zadał przeciwnikowi znaczne straty, lecz nie zdołał odebrać jasyru.

Skip to content