Porozumienie w Miliczu: Krzyżacy Przejmują Ziemię Gniewską w Historycznej Ugodzie

Ugoda w Miliczu. Z inicjatywy legata papieskiego na zamku w Miliczu spotkali się przedstawiciele zakonu krzyżackiego i Księstwa Pomorskiego, w celu rozstrzygnięcia sporu o ziemię gniewską. Strony zawarły ugodę, w myśl której, ziemia gniewska położona nad Dolną Wisłą została przekazana Zakonowi. Krzyżacy władali nią przez następne 192 lata.

Skip to content