Polska ratyfikowała „Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej”. Był to międzynarodowy traktat zabraniający państwom posiadającym technologię budowy broni jądrowej sprzedaży jej do krajów, które jej nie posiadają. Ponadto sygnatariusze ukła

Polska ratyfikowała „Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej”. Był to międzynarodowy traktat zabraniający państwom posiadającym technologię budowy broni jądrowej sprzedaży jej do krajów, które jej nie posiadają. Ponadto sygnatariusze układu zobowiązali się do zaprzestania prób jądrowych.

Skip to content