Polska i Mołdawia podpisały w Krakowie układ, w myśl którego hospodar Stefan III Wielki przestał być lennikiem króla polskiego Jana I Olbrachta. Oba państwa, a także Węgry i Litwę połączyło przymierze skierowane przeciw rosnącej w potęgę Turcji. Nierozwią

Polska i Mołdawia podpisały w Krakowie układ, w myśl którego hospodar Stefan III Wielki przestał być lennikiem króla polskiego Jana I Olbrachta. Oba państwa, a także Węgry i Litwę połączyło przymierze skierowane przeciw rosnącej w potęgę Turcji. Nierozwiązanym problemem i przyczyną późniejszych konfliktów polsko–mołdawskich pozostawała nadal sprawa Pokucia, do którego mołdawscy hospodarowie rościli sobie prawa.

Skip to content