Polska i Litwa zawarły unię w Horodle. Jej najważniejsze postanowienia mówiły o utrzymaniu odrębności politycznej Litwy, którą miał rządzić wielki książę wybierany w porozumieniu z Koroną. Ponadto 47 rodów litewskich przyjęto do herbów szlachty polskiej i

Polska i Litwa zawarły unię w Horodle. Jej najważniejsze postanowienia mówiły o utrzymaniu odrębności politycznej Litwy, którą miał rządzić wielki książę wybierany w porozumieniu z Koroną. Ponadto 47 rodów litewskich przyjęto do herbów szlachty polskiej i rozciągnięto na nie polskie przywileje szlacheckie. Oba państwa złączone unią personalną utrzymywały odrębne wojsko, skarb, ustrój i administrację.

Skip to content