Połączone armie, polska Kazimierza IV Jagiellończyka i czeska Władysława Jagiellończyka, stanęły pod Wrocławiem i rozpoczęły oblężenie miasta. Wrocław, wierny Maciejowi Korwinowi, królowi Czech i Węgier z którym Jagiellonowie rywalizowali o koronę, obroni

Połączone armie, polska Kazimierza IV Jagiellończyka i czeska Władysława Jagiellończyka, stanęły pod Wrocławiem i rozpoczęły oblężenie miasta. Wrocław, wierny Maciejowi Korwinowi, królowi Czech i Węgier z którym Jagiellonowie rywalizowali o koronę, obronił się. W początkach grudnia walczący władcy podpisali rozejm.

Skip to content