Pokój w Raciążu. W nocy z 22 na 23 maja w Raciążu zawarty został traktat pokojowy pomiędzy zakonem krzyżackim a państwem polsko-litewskim. Sygnatariuszami układu byli wielki mistrz Konrad von Jungingen, król Władysław II Jagiełło i wielki książę Litwy Wit

Pokój w Raciążu. W nocy z 22 na 23 maja w Raciążu zawarty został traktat pokojowy pomiędzy zakonem krzyżackim a państwem polsko-litewskim. Sygnatariuszami układu byli wielki mistrz Konrad von Jungingen, król Władysław II Jagiełło i wielki książę Litwy Witold. Jagiełło i Witold zgodzili się na oddanie Żmudzi krzyżakom; książę litewski obiecał ponadto, że w razie wojny z zakonem o Żmudź nie zwróci się o pomoc do króla Władysława. Strona polska mogła odkupić od Krzyżaków ziemię dobrzyńską za sumę 50 tys. florenów zaś Złotorię za 2400 kóp groszy.

Skip to content