Pokój w Namysłowie zakończył wojnę polsko-czeską bez zmian terytorialnych

Pokój w Namysłowie pomiędzy Polską a Czechami. Kończył on wojnę toczoną w latach 1345-1348. Żadna ze stron nie uzyskała nabytków terytorialnych. W postanowieniach pokojowych król czeski zobowiązał się między innymi do pomocy wojskowej w wypadku konfliktu króla Polski z zakonem krzyżackim lub Marchią Brandenburską. Król Kazimierz III Wielki umorzył długi władcy Czech.

Skip to content