Pokój w Lubowli. Zawarty został pomiędzy królem Polski Władysławem II Jagiełłą i wielkim księciem litewskim Witoldem a królem węgierskim i niemieckim Zygmuntem Luksemburskim. Władca Węgier chcąc zyskać poparcie Jagiełły i Witolda dla swoich planów uniwer

Pokój w Lubowli.  Zawarty został pomiędzy królem Polski Władysławem II Jagiełłą i wielkim księciem litewskim Witoldem a królem węgierskim i niemieckim Zygmuntem Luksemburskim. Władca Węgier chcąc zyskać poparcie Jagiełły i Witolda dla swoich planów uniwersalistycznych i wojny z Turkami odstąpił od sojuszu z Zakonem Krzyżackim.

Skip to content