Pokój w Koszycach pomiędzy braćmi: królem Czech i Węgier Władysławem II Jagiellończykiem a polskim królewiczem Janem Olbrachtem. Rywalizowali oni o koronę węgierską po śmierci króla Macieja Korwina w 1490 r. Do zawarcia traktatu pokojowego doprowadzili me

Pokój w Koszycach pomiędzy braćmi: królem Czech i Węgier Władysławem II Jagiellończykiem a polskim królewiczem Janem Olbrachtem. Rywalizowali oni o koronę węgierską po śmierci króla Macieja Korwina w 1490 r. Do zawarcia traktatu pokojowego doprowadzili mediatorzy króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka, ojca zwaśnionych braci. W myśl jego postanowień Olbracht uznał Władysława królem Węgier, ale na wypadek bezpotomnej śmierci brata zyskiwał prawo do węgierskiej korony. Otrzymał ponadto liczne dobra na Śląsku.

Skip to content