Pokój w Brześciu Kujawskim.

Na mocy pokoju pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim. Zakon zrezygnował z przymierza ze zbuntowanym księciem litewskim Świdrygiełłą oraz uznał Zygmunta Kiejstutowica jako nowego wielkiego księcia. Traktat zastrzegał, że jego postanowienia nie mogą być podważane przez żadną władzę, w tym papieską i cesarską. W sprawach terytorialnych traktat brzeski powtarzał postanowienia wcześniejszego traktatu mełneńskiego. Ponadto zakon krzyżacki miał zapłacić karę 9500 złotych węgierskich za złamanie traktatu mełneńskiego.

Skip to content