Pogrzeb wdowy po gen. Józefie Sowińskim.

9 czerwca 1860 r. zmarła Katarzyna ze Schraederów primo voto Jonasowa secundo voto Sowińska, wdowa po gen. Józefie Sowińskim, obrońcy Woli z 1831 r. Podczas powstania listopadowego była jedną z inicjatorek powstania Związku Dobroczynności Patriotycznej po Domach, organizacji która stawiała sobie za cel aktywizowanie kobiet do pracy charytatywnej. W okresie popowstaniowym była prześladowana przez władze rosyjskie, a w l. 1835-1837 więziona za utrzymywanie korespondencji z polską emigracją patriotyczną. Była otoczona powszechnym szacunkiem. Jej pogrzeb stał się wielką manifestacją patriotyczną. Kondukt żałobny, do którego po drodze przyłączało się coraz więcej osób, przeszedł ulicami miasta na cmentarz ewangelicko-reformowany na Woli. W czasie uroczystości kilkanaście tysięcy warszawiaków śpiewało polskie pieśni patriotyczne. Była to pierwsza od 30 lat publiczna demonstracja patriotyczna, po której miały miejsce kolejne. Zdezorientowane władze carskie nie zareagowały na nią.

Skip to content