Podpisanie trzeciego traktatu rozbiorowego przez Austrię i Rosję.

Kryzys polityczno-ustrojowy państwa polskiego w XVIII wieku doprowadził do trzech rozbiorów ziem wchodzących w skład Rzeczpospolitej za czasów ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wzięły w nich udział mocarstwa sąsiadujące z Polską: Prusy, Austria i Rosja. Mimo podjętej przez króla i społeczeństwo głębokiej próby reformy kraju na przełomie lat 80. i 90., która zaowocowała uchwaleniem drugiej (po amerykańskiej) konstytucji, interwencja rosyjska w 1792 r. (tzw. wojna w obronie konstytucji) oraz stłumienie powstania kościuszkowskiego (w 1794 r.) doprowadziły do przeprowadzenia ostatniego, trzeciego rozbioru. Pierwsze porozumienie w sprawie podziału kadłubowego państwa zawarły Rosja i Austria. 24 października 1795 r. podobny układ zawarły Rosja i Prusy. W wyniku tych traktatów resztę ziem zagarnęło Królestwo Prus, a Rzeczypospolita ostatecznie zniknęła z mapy Europy na 123 lata.

Skip to content