Podpisanie traktatu preobrażeńskiego. Sojusz Polsko-Rosyjski przeciw Szwecji.

Podpisanie traktatu preobrażeńskiego pomiędzy królem Polski Augustem II Mocnym i carem Rosji Piotrem I. Sojusz polsko-rosyski był skierowany przeciw Szwecji, rządzonej przez młodego króla Karola XII.

Skip to content