Podpisanie rozejmu ze Szwecją przez hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła. Rzeczypospolita, zaangażowana w konflikt z Imperium Osmańskim, nie miała dość wojsk, aby stawić skuteczny opór najazdowi szwedzkiemu. Król szwedzki Gustaw II Adolf, wi

Podpisanie rozejmu ze Szwecją przez hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła. Rzeczypospolita, zaangażowana w konflikt z Imperium Osmańskim, nie miała dość wojsk, aby stawić skuteczny opór najazdowi szwedzkiemu. Król szwedzki Gustaw II Adolf, wiedząc o słabości liczebnej armii litewskiej osłaniającej Inflanty, wysłał w celu opanowania Rygi ok. 15 tys. żołnierzy. Hetman polny litewski Krzysztof Radziwiłł, nie był w stanie obronić miasta, powstrzymał jednak ofensywę szwedzką na Mitawę. Dysponując szczupłymi siłami nie mógł prowadzić długofalowych działań zbrojnych przeciwko liczniejszemu przeciwnikowi. Hetman litewski zdecydował się podpisać bez wiedzy króla rozejm. Zygmunt III Waza nigdy nie wybaczył swojemu podwładnemu tej decyzji.

Skip to content