Poddanie Lwowa Armii Czerwonej.

Od 12 września polscy żolnierze walczyli z Niemcami, 18 września pod Lwów dotarła Armia Czerwona. Gen. bryg. Władysław Langner, dowodzący obroną miasta, złożył broń przed Armią Czerwoną. Zgodnie z warunkami umowy oficerowie mieli zagwarantowaną swobodę osobistą i możliwość wyjazdu ze Lwowa. Ustalenia te zostały złamane przez Sowietów i większość oficerów walczących w obronie miasta znalazła się na „listach katyńskich”.

Skip to content