Podczas ”wojny pruskiej" pomiędzy Polską z Zakonem Krzyżackim doszło do potyczki przy zwodzonych mostach nad rzeką Pasłęką. Wojska krzyżackie komtura braniewskiego Heydecka, wezwane na pomoc przez rabowanych chłopów, zaatakowały grupę polskich

Podczas ”wojny pruskiej” pomiędzy Polską z Zakonem Krzyżackim doszło do potyczki przy zwodzonych mostach nad rzeką Pasłęką. Wojska krzyżackie komtura braniewskiego Heydecka, wezwane na pomoc przez rabowanych chłopów, zaatakowały grupę polskich zaciężnych. Udało im się zabić ponad 50 z nich.

Skip to content