Podczas wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667 pod Połonką starły się wojska Rzeczypospolitej z armią rosyjską. Oddziały polsko-litewskie liczące ok. 12 tys. żołnierzy pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehy i wojewody ruskiego St

Podczas wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667 pod Połonką starły się wojska Rzeczypospolitej z armią rosyjską. Oddziały polsko-litewskie liczące ok. 12 tys. żołnierzy pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehy i wojewody ruskiego Stefana Czarnieckiego pobiły 20 tys. Rosjan dowodzonych przez bojara Iwana Chowańskiego. 

Skip to content