Podczas powstania styczniowgo Tymczasowy Rząd Narodowy, istniejący od 22 stycznia 1863 r., ogłosił się Rządem Narodowym.

Podczas powstania styczniowego Tymczasowy Rząd Narodowy, istniejący od 22 stycznia 1863 r., ogłosił się Rządem Narodowym.

Skip to content