Podczas powstania styczniowego Wydział Prasy Rządu Narodowego rozpoczął wydawanie w Warszawie tajnego czasopisma „Niepodległość”.

Podczas powstania styczniowego Wydział Prasy Rządu Narodowego rozpoczął wydawanie w Warszawie tajnego czasopisma „Niepodległość”. 

Skip to content