Podczas powstania styczniowego prezes Rządu Narodowego Bronisław Brzeziński powołał Jana Kurzynę na stanowisko pełnomocnika rządu powstańczego poza granicami zaboru rosyjskiego. Jednocześnie z tej funkcji dymisjonowano ks. Adama Sapiehę.

Podczas powstania styczniowego prezes Rządu Narodowego Bronisław Brzeziński powołał Jana Kurzynę na stanowisko pełnomocnika rządu powstańczego poza granicami zaboru rosyjskiego. Jednocześnie z tej funkcji dymisjonowano ks. Adama Sapiehę.

Skip to content