Podczas powstania styczniowego oddział gen. Józefa Hauke-Bossaka stoczył nierozstrzygnięty bój pod Ociesękami z kolumną rosyjską płk. Szulmana.

Podczas powstania styczniowego oddział gen. Józefa Hauke-Bossaka stoczył nierozstrzygnięty bój pod Ociesękami z kolumną rosyjską płk. Szulmana.

Skip to content