Podczas potopu szwedzkiego wojska Cesarstwa współdziałały z armią Rzeczypospolitej króla Jana Kazimierza na mocy układu sojuszniczego. Latem podjęto decyzję o odzyskaniu miast i twierdz w Prusach Królewskich okupowanych przez Szwedów. W pierwszej kolejnoś

Podczas potopu szwedzkiego wojska Cesarstwa współdziałały z armią Rzeczypospolitej króla Jana Kazimierza na mocy układu sojuszniczego. Latem podjęto decyzję o odzyskaniu miast i twierdz w Prusach Królewskich okupowanych przez Szwedów. W pierwszej kolejności planowano odzyskać Toruń. 1 sierpnia gen. Louis Raduit de Souches razem z korpusem generała artylerii koronnej Krzysztofa Grodzickiego pojawili się pod murami miasta rozpoczynając jego blokadę i przygotowując się do oblężenia miasta. Liczna załoga szwedzka oraz rozbudowane przez inżynierów fortyfikacje wymusiły skierowanie do walki przez polskie dowództwo dodatkowych sił pod komendą Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. W sumie w walkach o miasto wzięło udział 18 tys. żołnierzy polskich i 5 tys. cesarskich.

Skip to content