Podczas pełnienia misji w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku zginęli 2 polscy żołnierze: st. szer. Grzegorz Rusinek oraz szer. Sylwester Kutrzyk. Śmierć ponieśli w wyniku wypadku samochodowego, do którego doszło po ostrzelaniu polskiego patrolu w mieś

Podczas pełnienia misji w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku zginęli 2 polscy żołnierze: st. szer. Grzegorz Rusinek oraz szer. Sylwester Kutrzyk. Śmierć ponieśli w wyniku wypadku samochodowego, do którego doszło po ostrzelaniu polskiego patrolu w mieście Al Hillah – 5 km od obozu „Babilon”. Obaj służyli w 18. batalionie desantowo-szturmowym z Bielska Białej.

Skip to content