Podczas krzyżackiego najazdu na Kujawy wojska zakonne zdobyły obsadzony przez polską załogę Wyszogród Kujawski. W następnych miesiącach Krzyżacy złupili Kujawy. We wrześniu 1330 r. król polski Władysław I Łokietek podjął odwetową wyprawę na należącą do pa

Podczas krzyżackiego najazdu na Kujawy wojska zakonne zdobyły obsadzony przez polską załogę Wyszogród Kujawski. W następnych miesiącach Krzyżacy złupili Kujawy. We wrześniu 1330 r. król polski Władysław I Łokietek podjął odwetową wyprawę na należącą do państwa zakonnego ziemię chełmińską. 

Skip to content