Podczas III najazdu mongolskiego na Polskę armia mongolska emira Nogaja, prawnuka Czyngis-chana, faktycznego wodza Złotej Ordy, rozpoczęła oblężenie Krakowa.

Podczas III najazdu mongolskiego na Polskę armia mongolska emira Nogaja, prawnuka Czyngis-chana, faktycznego wodza Złotej Ordy, rozpoczęła oblężenie Krakowa.

Skip to content