Pod zamkiem Żwaniec zawarto ugodę pomiędzy Rzeczypospolitą, a Chanatem Krymskim. Tatarzy zagrożeni sojuszem kozacko-moskiewskim zawarli sojusz z Rzeczypospolitą.

Pod zamkiem Żwaniec zawarto ugodę pomiędzy Rzeczypospolitą, a Chanatem Krymskim. Tatarzy zagrożeni sojuszem kozacko-moskiewskim zawarli sojusz z Rzeczypospolitą.

Skip to content