Pod Piskami austriacki Korpus Siedmiogrodzki feldmarszałka-lejtnanta Antona von Puchnera uderzył na węgierską powstańczą Armię Siedmiogrodzką gen. Józefa Bema. Mimo przewagi liczebnej nieprzyjaciela, oddziały powstańcze odniosły zwycięstwo i odparły oddz

Pod Piskami  austriacki Korpus Siedmiogrodzki feldmarszałka-lejtnanta Antona von Puchnera uderzył na węgierską powstańczą Armię Siedmiogrodzką gen. Józefa Bema. Mimo przewagi liczebnej nieprzyjaciela, oddziały powstańcze odniosły zwycięstwo i odparły oddziały austriackie zadając im znaczne straty. Zwycięstwo Węgrów zawdzięczano bohaterskiej postawie gen. Bema, który osobiście zagrzewał do walki powstańców walczących w pierwszej linii.

Skip to content