Pod Krzywosądem na Kujawach oddziały gen. Ludwika Mierosławskiego zostały rozbite przez oddziały rosyjskiego 14. Ołonieckiego Pułku Piechoty pod komendą płk. Jurija Szylder-Szuldnera.

Pod Krzywosądem na Kujawach oddziały gen. Ludwika Mierosławskiego zostały rozbite przez oddziały rosyjskiego 14. Ołonieckiego Pułku Piechoty pod komendą płk. Jurija Szylder-Szuldnera.

Skip to content