Pod Czerwińskiem zawarte zostało antykrzyżackie przymierze pomiędzy monarchią jagiellońską a Danią, Szwecją i Norwegią (połączone personalną unią kalmarską). Król Polski Władysław II Jagiełło oraz wielki książę litewski Witold zobowiązali się do udzieleni

Pod Czerwińskiem zawarte zostało antykrzyżackie przymierze pomiędzy monarchią jagiellońską a Danią, Szwecją i Norwegią (połączone personalną unią kalmarską). Król Polski Władysław II Jagiełło oraz wielki książę litewski Witold zobowiązali się do udzielenia pomocy królowi Erykowi Pomorskiemu w walce z zakonem krzyżackim na terenie Prus i Inflant. Układ ten nie został nigdy ratyfikowany i jego postanowienia nie zostały zastosowane w praktyce.

Skip to content