Pod Bystrzycą Siedmiogrodzką (węg. Besztertse) Dywizja Bystrzycka z Armii Siedmiogrodzkiej, pod osobistym dowództwem gen. Józefa Bema, starła się z rosyjską dywizją gen. lejt. Magnusa Grotenhjelma oraz austriacką brygadą ppłk. Petera Springinsfelda. Oddzi

Pod Bystrzycą Siedmiogrodzką (węg. Besztertse) Dywizja Bystrzycka z Armii Siedmiogrodzkiej, pod osobistym dowództwem gen. Józefa Bema, starła się z rosyjską dywizją gen. lejt. Magnusa Grotenhjelma oraz austriacką brygadą ppłk. Petera Springinsfelda. Oddziały węgierskie poniosły porażkę w walce z trzykrotnie silniejszym przeciwnikiem. Silny opór Węgrów i niepowodzenia głównej armii rosyjskiej skłoniły jednak dowództwo rosyjskie do wycofania się na przełęcz Borgońską.

Skip to content