Początek wojny trzynastoletniej.

Na terenie państwa zakonu krzyżackiego w 1440 r. rycerstwo i mieszczaństwo miast pomorskich i pruskich zawiązało Związek Pruski. Organizacja ta dążyła do uzyskania wpływu na rządy w państwie krzyżackim oraz przywilejów stanowych, podobnych do tych którymi cieszyli się mieszkańcy krajów sąsiednich. Wobec eskalacji konfliktu z władzami zakonnymi Tajna Rada, stojąca na czele związku zadecydowała o wypowiedzeniu posłuszeństwa Zakonowi Krzyżackiemu. W akcie wystawionym w Toruniu, wyliczono krzywdy, jakie członkowie związku doznali od Krzyżaków. Tego dnia wybuchło powstanie mieszczan toruńskich, którzy zdobyli szturmem zamek krzyżacki w mieście. Dokument Tajnej Rady dwa dni później dostarczono wielkiemu mistrzowi do Malborka, co zapoczątkowało konflikt, do którego włączyło się Królestwo Polskie. Trwał on aż do 1466 r. i przeszedł do historii jako wojna trzynastoletnia.

Skip to content