Początek Wiosny Ludów we Lwowie. Pod naciskiem demonstracji, gubernator Lwowa hr. Stadion, zgodził się na utworzenie Gwardii Narodowej. Czterdziestoosobowy komitet zajął się opracowywaniem adresu do cesarza i zbieraniem pod nim podpisów.

Początek Wiosny Ludów we Lwowie. Pod naciskiem demonstracji, gubernator Lwowa hr. Stadion, zgodził się na utworzenie Gwardii Narodowej. Czterdziestoosobowy komitet zajął się opracowywaniem adresu do cesarza i zbieraniem pod nim podpisów.

Skip to content