Początek walk o wyzwolenie warszawskiej Pragi.

W walkach o zdobycie prawobrzeżnej części Warszawy wzięła udział 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki wspierana przez czołgi 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Oddziały polskie podporządkowane były radzieckiej 47. Armii, która od 8 września prowadziła operację mającą wyprzeć siły niemieckie z wideł Wisły i Bugonarwi. Pierwszego dnia walk piechota przełamała obronę niemiecką. 14 września oddziały polskie osiągnęły brzeg Wisły.

Skip to content