Początek polsko-krzyżackiej „wojny golubskiej”. Król Polski Władysław II Jagiełło wypowiedział wojnę wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego Paulowi von Russdorfowi z powodu niedotrzymywania przez Zakon wcześniejszych zobowiązań finansowych or

Początek polsko-krzyżackiej „wojny golubskiej”. Król Polski Władysław II Jagiełło wypowiedział wojnę wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego Paulowi von Russdorfowi z powodu niedotrzymywania przez Zakon wcześniejszych zobowiązań finansowych oraz naruszania swobód poddanych króla polskiego na terenach przygranicznych. Dokument, sporządzony został 14 lipca w Wolborzu, do wielkiego mistrza dotarł nocą z 27 na 28 lipca do obozu wojskowego w Kuligach.

Skip to content