Początek obrad pierwszego sejmu konwokacyjnego.

Pierwszy sejm konwokacyjny w historii Rzeczypospolitej odbył się w Warszawie po śmierci Zygmunta II Augusta. Podczas jego trwania ustalono listę kandydatów do tronu polskiego, a także porządek obrad przyszłego sejmu elekcyjnego. Na tego rodzaju sejmach podejmowano uchwały większością głosów – nie obowiązywała zasada liberum veto.

Skip to content