Początek nieudanego oblężenia Lidzbarka Warmińskiego. Podczas „wojny głodowej” Polski i Litwy z zakonem krzyżackim silna armia królewska wkroczyła na Warmię, zajęła Olsztyn, Dobre Miasto i obległa Lidzbark. Główny ośrodek biskupiej Warmii był

Początek nieudanego oblężenia Lidzbarka Warmińskiego. Podczas „wojny głodowej” Polski i Litwy z zakonem krzyżackim silna armia królewska wkroczyła na Warmię, zajęła Olsztyn, Dobre Miasto i obległa Lidzbark. Główny ośrodek biskupiej Warmii był dobrze przygotowany do obrony i obsadzony załogą krzyżacką pod dowództwem komtura Helfricha von Drahe. Oddziały Jagiełły, nie potrafiąc zdobyć miasta i zamku w Lidzbarku, plądrowały i paliły okoliczne wsie. Z dymem poszło miasteczko Pieniężno, miejscowości Barczewo i Jeziorany. Nie oszczędzano ani ludności cywilnej, ani kościołów. Ostatecznie Polacy odstąpili od miasta i skierowali się do Prus Dolnych, które również padły ofiarą grabieży.

Skip to content