Początek nieudanego oblężenia Chojnic. Podczas wspólnej polsko–husyckiej wyprawy na ziemie zakonu krzyżackiego doszło do sześciotygodniowego oblężenia Chojnic. Dobrze przygotowane do obrony miasto znajdowało się w rękach krzyżackich. Otoczyły je kil

Początek nieudanego oblężenia Chojnic. Podczas wspólnej polsko–husyckiej wyprawy na ziemie zakonu krzyżackiego doszło do sześciotygodniowego oblężenia Chojnic. Dobrze przygotowane do obrony miasto znajdowało się w rękach krzyżackich. Otoczyły je kilkutysięczne wojska husyckie pod dowództwem Jana Čapka z Sán oraz oddziały szlachty wielkopolskiej prowadzone przez wojewodę poznańskiego Sędziwoja Ostroroga. 15 lipca siły oblegających zostały wzmocnione głównymi siłami polskimi Mikołaja z Michałowa i wzrosły do 12 tys. ludzi. Pomimo przybycia posiłków próby zdobycia dobrze ufortyfikowanego miasta zakończyły się niepowodzeniem z powodu braku wystarczającej ilości sprzętu oblężniczego. 15 sierpnia Polacy i Czesi odstąpili od murów miasta i skierowali się w stronę Świecia. We wrześniu tego samego roku walczące strony podpisały rozejm.

Skip to content