Po śmierci Jana III Wazy, króla Szwecji, tron szwedzki objął jego syn Zygmunt, który od 1587 r. był elekcyjnym władcą Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Król Zygmunt III osobiście udał się do Szwecji, gdzie po zagwarantowaniu praw wyznaniowych luteranom, zos

Po śmierci Jana III Wazy, króla Szwecji, tron szwedzki objął jego syn Zygmunt, który od 1587 r. był elekcyjnym władcą Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Król Zygmunt III osobiście udał się do Szwecji, gdzie po zagwarantowaniu praw wyznaniowych luteranom, został wraz z żoną koronowany w katedrze w Uppsali na króla Szwecji. W ten sposób Szwecja i Rzeczypospolita połączone zostały unią personalną. Powstała monarchia liczyła blisko 12 milionów mieszkańców oraz 1,6 miliona kilometrów kwadratowych i była wówczas największym państwem chrześcijaństwem w Europie. Jednakże sprzeczność interesów obu państw doprowadziła do rozpadu unii i wybuchu wojny pomiędzy obydwoma krajami, które z przerwami toczyły do 1660 r.

Skip to content