Pierwszy lot bojowy samolotów 1. Pułku Myśliwskiego „Warszawa”. Jednostka ta, wchodząca w skład 1. Armii Wojska Polskiego, wspierała działania oddziałów polskich w rejonie przyczółka warecko-magnuszeskiego.

Pierwszy lot bojowy samolotów 1. Pułku Myśliwskiego „Warszawa”. Jednostka ta, wchodząca w skład 1. Armii Wojska Polskiego, wspierała działania oddziałów polskich w rejonie przyczółka warecko-magnuszeskiego.

Skip to content