Patrol kozacki rozbił we wsi Przewózki konny oddział powstańczy ks. Stanisława Brzóski.

Patrol kozacki rozbił we wsi Przewózki konny oddział powstańczy ks. Stanisława Brzóski. Kilku powstańców zginęło, a dowódca ukrywał się przed Rosjanami do końca kwietnia 1865 r. Był to ostatni oddział powstańczy.

Skip to content