Papież Grzegorz IX potwierdza nadanie ziemi chełmińskiej Krzyżakom, na podstawie kontrowersyjnego dokumentu

Papież Grzegorz IX wydał bullę, w której potwierdził nadanie przez księcia Konrada Mazowieckiego ziemi chełmińskiej zakonowi krzyżackiemu. Ogłosił też, że ziemie już zdobyte przez Krzyżaków oraz te, które będą zdobyte w przyszłości, stanowią „własność św. Piotra”, które stolica apostolska przekazuje Zakonowi w „wieczne posiadanie”. Bulla papieska z 1234 r. jest dokumentem oryginalnym, ale powstałym na podstawie fałszywego dokumentu krzyżackiego, sporządzonego w tym samym roku – tzw. falsyfikatu kruszwickiego.

Skip to content