Okupacyjne władze niemieckie utworzyły warszawskie getto. Było ono największym skupiskiem ludności żydowskiej w okupowanej przez Niemców Europie.

Okupacyjne władze niemieckie utworzyły warszawskie getto. Było ono największym skupiskiem ludności żydowskiej w okupowanej przez Niemców Europie.

Skip to content