Ogłoszenie Statutów Karnkowskiego.

Biskup kujawski Stanisław Karnkowski ogłosił zbiór praw regulujących prawa zwierzchnie króla Polski i Rzeczypospolitej w Gdańsku i na morzu Bałtyckim. Były to tzw. Statuty Karnkowskiego, zwane także Konstytucjami Gdańskimi. Na ich podstawie król Polski miał prawo zakładać nowe porty i budować flotę wojenną oraz nakładać embargo na handel z dowolnymi krajami. Statuty Karnkowskiego nie weszły nigdy w życie.

Skip to content