Odwrót z Zadnieprza wojewody ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego.

Odwrót z Zadnieprza wojewody ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego. Po bitwie pod Korsuniem, stacjonujące na Zadnieprzu wojska Jeremiego Wiśniowieckiego rozpoczęły marsz na zachód. Oddziały zagrożone przez Kozaków i Tatarów posuwały się w głąb kraju, licząc na wsparcie przez oddziały królewskie i innych magnatów kresowych. W trakcie odwrotu żołnierze na rozkaz Wiśniowieckiego z dużym okrucieństwem pacyfikowali zbuntowaną ludność Ukrainy. Była to jedna z najkrwawszych kampanii podczas powstania Bohdana Chmielnickiego.

Skip to content