Odwet Bolesława Wstydliwego na Jaćwięgach: Decydujące Zwycięstwo pod Brańskiem

Książę krakowski Bolesław V Wstydliwy w odpowiedzi na wcześniejsze najazdy jaćwieskie na Małopolskę zebrał armię i wyruszył na wyprawę odwetową. Pod Brańskiem doszło do kilkugodzinnej bitwy, w której liczniejsze odziały polskiego księcia zadały Jaćwięgom klęskę. Ich wódz Komat zginął w walce.

Skip to content