Odsłonięcie pomnika ks. Józefa Poniatowskiego.

W Warszawie, w Parku Łazienkowskim, odsłonięto pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, zwycięscy spod Zieleniec z 1792 r. Naczelnego Wodza Armii Księstwa Warszawskiego 1807-1812 oraz jedynego cudzoziemskiego marszałka Francji. Monument został zamówiony w 1817 r. u duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Władze carskie cofnęły zgodę na ustawienie pomnika przed Pałacem Namiestnikowskim. Co stanowiło jedną z szykan rosyjskich po upadku powstania listopadowego w 1831 r. Ukończony odlew został przewieziony do Modlina, a następnie podarowany pogromcy powstania listopadowego feldmarsz. Iwanowi Paskiewiczowi. Po 1840 r. pomnik został wywieziony do Dęblina, a później do Pałacu Paskiewiczów w Homlu. Monument wrócił do Polski na mocy traktatu ryskiego w roku 1922, w ramach akcji rewindykacji zabytków i dzieł sztuki z Rosji. Stanął on początkowo na dziedzińcu Zamku Królewskiego, a w ustawiono go 1923 r. na Placu Saskim. W grudniu 1944 r. Niemców zniszczyli pomnik. Został on zrekonstruowany w l. 1948-1951. Obecnie stoi na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Skip to content